Aktuálne vyjadrenia Združenia pre ochranu rodiny

Prinášame vyjadrenia Združenia pre ochranu rodiny ako reakcie na rôzne verejné podnety ohrozujúce podstatu, konštrukciu a princípy tradičnej rodiny.NIE predmanželskému spolužitiu mladých!                                             7. január 2012

Naše združenie, Združenie pre ochranu rodiny, bolo oslovené , aby sa pár vetami vyjadrilo
k týmto otázkam.
Čoraz viac mladých (veriacich) žije pred manželstvom v konkubináte, myslím, že sa dá
zhodnotiť, že je to čoraz viac tolerované aj medzi veriacimi (napr. aj rodičmi, ktorí od mala
vychovávali svoje deti podľa cirkevných pravidiel). Prečo si myslíte že je to tak?
Súvisí to aj s ekonomickou situáciou alebo inými trendmi v modernej spoločnosti?
Konkubinát mladí ľudia a neraz aj ich rodičia odôvodňujú tým, nech si mladí vyskúšajú
reálny život pred manželstvom.
Existuje podľa Vás korelácia medzi trvácnosťou manželstiev, kde pred svadbou partneri
spolu bývali (žili) alebo nie?


Nič nie je skryté, čo by sa neprezvedelo                                                   20. september 2011 

...Slová A. Banášovej odhalili krutú pravdu, za ktorou je skryté i zaryté mlčanie katolíckej hierarchie k tomuto vysielaniu! Na tému homosexuality už naše Združenie pre ochranu rodiny viacnásobne verejne i neverejne upozornilo a znova upozorňuje, že mlčanie = tichý súhlas! A mlčanie na hriech = činiť hriech! O to je to pre skutočných veriacich bolestnejšie, že v priamom prenose skryto zaznelo - vy si urobte poriadok najskôr doma. Verejné zosmiešnenie iniciatívy tisícok veriacich, či neveriacich ľudí, ktorých takéto správanie poburuje, je jasným dôkazom toho, ako dokáže nepriateľ klamať a používať argumenty, keď človek nestojí v Ježišovi Kristovi! A hovorca KBS verejne prenecháva iniciatívu laickej verejnosti! ...                                     


Kam a podľa koho tancuješ Slovensko!                                                      6. september 2011

Už to tu máme! Slovenská komerčná televízia Markíza sa aj napriek negatívnemu postoju odborníkov z oblasti spoločenského tanca rozhodla zaradiť do súťažno-tanečnej show Let´s Dance tanečný "pár" Zoltán Horján a Marek Vrána. Jeden z menovaných sa netají pred verejnosťou svojou homosexuálnou orientáciou! Zdá sa Ti to absurdné? Nie, to je slovenská realita!


VÝZVA pre Teba, alebo zaznie Boží hlas!                                                             4. júl 2011

                 Opakujeme, že prijatím legislatívnych opatrení na podporu ich cieľov bude:

  •  najskôr nevinné uzákonenie homosexuálnych partnerstiev ( manželstiev ), 
  •  potom príde zákonite tlak na adopciu detí,
  •  potom agresívne presadzovanie ich spôsobu života do škôlok, škôl a vzdelávacích procesov v podobe zvrátenej sexuálnej výchovy a s tým trestné stíhanie tých, ktorí sa proti nim postavia v podobe zákonov o homofóbii,
  • potom gender rovnosť,
  • nakoniec juvenilná justícia, aby mohli beztrestne, dokonca pod právnou ochranou zákonov, do-slova kradnúť deti rodičom pre homosexuálov a pedofilov.

Odpoveď Združenia pre ochranu rodiny na článok Hany Fábry Rodina ako zámienka.

                                                                                                                                      jún 2011

Hana Fábry a jej slovník s pojmami hlúpy, fajku močky. Mimochodom v originálnom texte uvedenom na https://www.jetotak.sk/editorial/rodina-ako-zamienka sa v tejto vete objavuje i iné veľmi vážne obvinenie. Konštatujeme, že tieto termíny majú militantný podtext, ktorý bráni obhajkyni LGBT osôb konštruktívne diskutovať. Predstavený slovník samotnú Hanu Fábry diskriminuje a posúva do oblasti bulvárnej rétoriky.
Citujeme:
"Čisté zlo. Generácia mužov a žien, kráčajúcich odnikiaľ nikam v mene nenávisti voči akýmkoľvek inakostiam"
Hana Fábry nazýva naše združenie čistým zlom, nenávistným, ľuďmi, ktorí kráčajú odnikadiaľ nikam. Združenie vníma tieto slová ako osočenia, ktoré nemajú žiadnu verbálnu ani sémantickú konotáciu s obsahmi prejavov, ktoré odzneli 28. mája 2011 na troch námestiach v Bratislave. Sú dostupné na našej webovej stránke, www.zor.webnode.sk, každý sa môže presvedčiť.Homosexuáli vítaní - obhajcovia katolíckej náuky nie!                                       november 2010

"Homosexualita nie je hriech ani choroba! Aj Katolícka cirkev by to pomaly mala uznať."

Na podujatí sa zúčastňuje aj Garmaier Martin, farár a vedúci Farského zväzu Waldkraiburg. Garmaier v prospekte uvádza:

"Svojimi jednostrannými postojmi všeobecného zákazu umelej antikoncepcie Katolícka cirkev sa robí stále menej hodnovernou, pretože tak zbavuje svojprávnosti rodičov, ktorí preberajú celú zodpovednosť."

Ďalší účastníci podujatia sú zástupcovia Pracovného kruhu lesieb a homosexuálov (v socialistickej strane SPD), 47-ročná "misijná sestra" od Najsvätejšieho Vykupiteľa a obecná referentka, ktorá vyhlasuje, že "sex pred manželstvom" nie je automaticky vážnym porušením dôstojnosti a bývalá učiteľka náboženstva, ktorá Cirkev obviňuje, že "niektorí hodnostári zasahujú svojou mocou až do spálne".


Výzva účastníkom filmového festivalu inakosť                                                  29. septembra 2010

...Už od dnes 29.9. do 5.10. 2010 sa v Bratislave uskutočňuje festival s uvedeným názvom. Generálnym partnerom podujatia je Ministerstvo kultúry SR, Hlavní partneri - mimo iných: Ambasády USA, Nórska, Dánska, Fínska, Švédska,
Festival má síce vznešený názov "inakosť", ale v skutočnosti samotní propagátori majú na svojich webových stránkach uvedený v podtitule názov, ktorý vystihuje skutočnú podstatu a obsahovú náplň: Slovak Gay & Lesbian Film Festival
Aj napriek programu, v ktorom má byť prezentovaná i téma kresťanstvo a homosexualita, a kde majú odznieť i odpovede na tému, či Boh stvoril homosexualitu alebo nie, opätovne a dôrazne opakujeme:
Homosexualita je ťažký hriech pred Bohom!
"Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť"...