Názor iných

Na tejto stránke sa budeme snažiť prinášať informácie Združenia pre ochranu rodiny reagujúce na problematiku, ktorá je súčasťou cieľov  Združenia pre ochranu rodiny, alebo s ňou úzko súvisí.


>    Austrália proti pedofilom

Alisha Rouse pre Daily Mail Australia publikovala článok o zámere prijatia nekompromisných zákonov pre páchateľov pedofilných skutkov vrátane on line pedofilných skutkov páchaných prostredníctvom webových stránok.  obsah článku publikujeme nižšie.

zdroj : https://www.dailymail.co.uk/news/article-8408681/Paedophiles-jailed-LIFE-new-laws-set-pass-parliament-today.html


>   Gender na Slovensku? - už v praxi!

To, čo naše združenie ohlasovalo už od roku 2010 a každoročne verejne ohlasuje, je realitou! Veď čo je najľahšou korisťou pre diabolské zámery? Zničiť čistotu nevinných detí a tak postupne zvnútra rozvrátiť rodinu! Ak už toto rodičia nepochopia, niet pre nich žiadnej výhovorky, keď sa to bude týkať ich vlastných detí, žiaľ...

zdroj : https://vimeo.com/325408122


>   Zneužívanie detí v nemeckých škôlkach

Ako sa dá pedofília skryť za "nevinné hry" s deťmi. Veľmi zaujímavý dokument svedčiaci o bezmocnosti rodičov a prokuratúry v Nemecku. Kam až smeruje zneužívanie ideológií!? Totálna devastácia detí a rodiny v "priamom prenose". Chceme toto aj na Slovensku?

zdroj: Jiné médium CZ - demoarchiv


                       >   Aliance pro rodinu

Zkušenost dětí vyrůstajících v homosexuálních párech.

v ČR prebieha boj za/proti zavedeniu novely Občianskeho zákonníka, kde sa má pod manželstvo vtesnať všetko, teda aj dvaja muži ci dve ženy. Nestačí už registrované partnerstvo, ale k šťastiu vraj chýba manželstvo. Kampaň sa vedie pod heslom: Manželství pro všechny... Na druhej strane barikády stojí Aliance pro rodinu, ktorá bojuje za to, aby bolo manželstvo ústavným zákonom zadefinované ako zväzok muža a ženy. Táto Aliancia pripravila pár pekných videí na obranu tradičného manželstva. Kiež by si ich pozrel každý, kto obhajuje lásku dvoch ľudí rovnakého pohlavia..

                     zdroj: Aliance pro rodinu   https://www.youtube.com/watch?v=VGXGGAby-RU


>   Silvana de Mari

 Nikdo nepřichází na svět jako homosexuál. Neexistuje žádný vědecký údaj na podporu  genetické nebo biologické přitažlivosti k individuu stejného pohlaví

zdroj: https://www.euportal.cz/Articles/21675-zasadni-objev-vedcu-nikdo-neprichazi-na-svet-jako-homosexual-neexistuje-zadny-vedecky-udaj-na-podporu-geneticke-nebo-biologicke-pritazlivosti-k-individuu-stejneho-pohlavi.aspx


 >    MUDr. Michelle CRETELLA, predsedníčka amerického kolégia pediatrov,

  Ako demaskovať transrodové šialenstvo za 2 minúty.

zdroj: LifeNews Slovensko


 >    V.F.Bazarnyj o oddělené výuce na školách

toto staršie videjko je jasným príkladom zdravého rozumu vo výchove mládeže, kiež  je motiváciou pre všetkých genderovo orientovaných vzorom a poučením.

zdroj: YOU TUBE:  https://www.youtube.com/watch?v=vBQJO3_ssA0


>     Skutečné příběhy rodin v Norsku - Real Family Stories in Norway

         Reportáž paní Kokavcové z Norska v anglické verzi o praktikách Barnevernetu             v  Norsku.

   zdroj: YOU TUBE:    https://www.youtube.com/watch?v=Vo1tFjjIA3s>       Profesor Mons. Petr Piťha - katedrála sv. Víta 28. október 2018                            

                       Istanbulský dohovor                                                                                                

zdroj:    https://youtu.be/vBiyz38PSdQ

Reakcia pána prezidenta Václava Klausa na vystúpenie pána profesora Piťhu.           zdroj:   https://institutvk.cz/clanky/1222.html


 

>   Gianfranco Amato                                                                                                              Genderová teorie v praxi

Gianfranco Amato, advokát, zakladateľ a riaditeľ právnickej spoločnosti "Giuristi per la Vita" (Právníci za život) o genderovej teórii v praxi. Prednáška sa konala 9. júna 2015 v divadle S. Filippo v Darfo Boario Terme. Titulky: Stefania Pascucci Zdroj: Stefania Pascucci 15.9.2018

Vynikajúca prednáška o genderovej zvrátenosti v praxi už od materských škôlok. Veľmi závažným faktom je, že celá táto teória je masívne podporovaná nórskymi "skúsenosťami" a vzormi.

Titulky: Stefania Pascucci

Zdroj: Stefania Pascucci 15.9.2018 https://www.youtube.com/watch?v=g8sLZ9A_aPI

     zdroj:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1516&v=ui9D0aOvxq4