Názor iných

Na tejto stránke sa budeme snažiť prinášať informácie Združenia pre ochranu rodiny reagujúce na problematiku, ktorá je súčasťou cieľov  Združenia pre ochranu rodiny, alebo s ňou úzko súvisí.


 >    MUDr. Michelle CRETELLA, predsedníčka amerického kolégia pediatrov,

  Ako demaskovať transrodové šialenstvo za 2 minúty.

 >    V.F.Bazarnyj o oddělené výuce na školách

toto staršie videjko je jasným príkladom zdravého rozumu vo výchove mládeže, kiež  je motiváciou pre všetkých genderovo orientovaných vzorom a poučením.

>     Skutečné příběhy rodin v Norsku - Real Family Stories in Norway

         Reportáž paní Kokavcové z Norska v anglické verzi o praktikách Barnevernetu             v  Norsku.

>       Profesor Mons. Petr Piťha - katedrála sv. Víta 28. október 2018                            

                       Istanbulský dohovor                                                                                                

Reakcia pána prezidenta Václava Klausa na vystúpenie pána profesora Piťhu.           zdroj:   https://institutvk.cz/clanky/1222.html

 

>   Gianfranco Amato                                                                                                              Genderová teorie v praxi

Gianfranco Amato, advokát, zakladateľ a riaditeľ právnickej spoločnosti "Giuristi per la Vita" (Právníci za život) o genderovej teórii v praxi. Prednáška sa konala 9. júna 2015 v divadle S. Filippo v Darfo Boario Terme. Titulky: Stefania Pascucci Zdroj: Stefania Pascucci 15.9.2018

Vynikajúca prednáška o genderovej zvrátenosti v praxi už od materských škôlok. Veľmi závažným faktom je, že celá táto teória je masívne podporovaná nórskymi "skúsenosťami" a vzormi.

Titulky: Stefania Pascucci

Zdroj: Stefania Pascucci 15.9.2018 https://www.youtube.com/watch?v=g8sLZ9A_aPI

     zdroj:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1516&v=ui9D0aOvxq4