Zhromaždenia

Od roku 2013 sa stali pravidelnou súčasťou na vyjadrenie cieľov Združenia pre ochranu rodiny aj zhromaždenia, ktoré prebiehajú vo viacerých mestách Slovenska. Prihovárame sa na tému aktuálneho diania, ktoré sa týka tradičnej rodiny a všetkých foriem jej ohrozenia doma i vo svete. zhromaždenia sa konajú obvykle 4x ročne a to na Veľkonočný pondelok, na sviatok sv.Cyrila a Metoda, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska a sviatok sv. Štefana.             Na stránke Združenia pre ochranu rodiny sú prezentované len zhromaždenia uskutočnené  v Žiline resp. v mestách, kde vystupovalo Združenie pre ochranu rodiny ako spoluúčastník.