Návrhy zákonov

Nakoľko tieto návrhy siahajú časovo do roku 2010, v ktorom boli zverejnené v súvislosti s aktivitami Združenia pre ochranu rodiny a aktivitami skupín LGBT na Slovensku, dovoľujeme si ich uviesť v chronológii a znení, ktoré Združenie pre ochranu rodiny navrhovalo tesne po uskutočnení prvého pochodu proti plánovanému GAY PRIDE v Bratislave v máji 2010.


vkladáme sem textáciu časti ústavného zákona Ústavného zákona č. 161/2014 Z.z. z 24.06.2014 s platnosťou od 1.9.2014, ktorým sa zmenila Ústava SR v článku č. 41.

Za zmienku stojí porovnať návrh ústavného zákona predkladaného Združením pre ochranu rodiny a prijatou úpravou ústavného zákona č. 161/2014 Z.z.  Nižšie (pod deliacou čiarou) v bode 1. si môžte otvoriť  návrh  zákona publikovaného Združením pre ochranu rodiny z r. 2010 a porovnať.

Výňatok Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v znení po prijatí  úpravy. Veríme, že príspevok Združenia pre ochranu rodiny v boji za prijatie ústavného zákona v tejto zásadnej oblasti je nemalý.

    Ústavný zákon č. 460/1992 Zb.  Ústava Slovenskej republiky

                        Čl. 41

(1) Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.

(2) Žene v tehotenstve sa zaručuje osobitná starostlivosť, ochrana v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce pracovné podmienky.

(3) Deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva.

                        (4) Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu

                   a starostlivosť.  Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť                                             proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.

                                                                                                                                                                                                                        (5) Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu.


                       (6) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 až 5 ustanoví zákon.

           1.      Návrh ústavného zákona o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi.

          2.    Návrh zákona o zákaze prenasledovania za tzv. homofóbiu.