Výchova

Na základe rozhodnutia orgánov Združenia pre ochranu rodiny ponúkame v bloku "Výchova" pohľad na výchovu mladých mužov a mladých dievčat, vychádzajúc z diel predkoncilových autorov, ktorí sa danej téme venovali.

Ako novinku sme v spolupráci  s podpredsedom Združenia pre ochranu rodiny                   Mgr., PaedDr. Mariánom Feledim  pripravili  súbor videí na tému Rodičia a deti ako biblický pohľad na rodinu, výchovu detí, vzťahy medzi rodičmi a deťmi ako i deťmi a rodičmi.  


Rodičia a deti 4. časť


Rodičia a deti 3. časť


     Rodičia a deti 2. časť


Rodičia a deti  1. časť


brožúrka SEDEM MODLITEBNÝCH ZASTAVENÍ  je príspevkom Združenia  pre ochranu rodiny  najmä pre praktickú ukážku a vedenie detí a mládeže k osobnej  i rodinnej modlitbe v zmysle biblických zásad:                                                                                   "Cez deň ťa chválim sedemkrát pre tvoje spravodlivé rozsudky." (Ž 119:164)

Ak si želáš knižku v .pdf formáte napíš nám na mail                        zdruzenieor@gmail.com , obratom Ti ju zašleme.


Ku klenotom pre kresťanskú  výchovu mladého človeka patrí aj neveľké dielko         P. Rudolfa SCHIKORU C.Ss.R  z r. 1947 s názvom VÝCHOVA  DÍTĚTE, ktoré vám ponúkame nižšie.


Dielo  Mladý muž se díva do života  preložené do slovenčiny  (Mladý muž sa pozerá do života)  neobsahuje zásadné obsahové úpravy, aby bol zachovaný teologicko - výchovný obsah  pôvodného diela autora.  Dovoľujeme si upozorniť, že obsah diela najmä v kapitolách: 

IV. Vždy si zachovaj katolícku vieru !                                                                                                          V. Vždy si zachovaj mravnú čistotu !                                          

je teologicky značne odlišný ( v porovnaní s učením a Tradíciou Katolíckej Cirkvi v čase jeho vzniku ) od učenia prijatého RKC  predovšetkým po II. Vatikánskom koncile. Nemožno si nevšimnúť že text neobsahuje ani zmienku o homosexuálnom správaní či cítení, čo sa v čase publikovania diela pokladalo za tak nemorálne a hodné odsúdenia, že autor sa o tomto probléme ( v zmysle vtedajšieho pohľadu RKC na tento problém) ani nezmienil. Dielo je neoceniteľnou pomôckou tým, ktorí chcú svojich synov vychovávať v mravnej a duchovnej čistote a k naplneniu všetkých požiadaviek na spásu ich vlastnej duše ako i prípravu na zodpovedný život a najmä manželstvo. Želáme všetkým čitateľom, aby sa dielo dotklo nielen mladých mužov, ale i otcov, kňazov, vychovávateľov, ktorí majú nezanedbateľnú povinnosť viesť mladých mužov k čistote.

Odporúčame čitateľom porovnať obsah so súčasným smerovaním RKC a v hlbokej bázni pred samotným Stvoriteľom ďakovať, že sa nám takéto dielo zachovalo. 

( Vďaka patrí  predovšetkým bratom a sestrám, ktorí sa významne podieľali na preklade z českého originálu na úkor svojho osobného voľna.)

Všetkým želáme požehnané čítanie.


      Mladý muž se díva do života ( Dr. František TOMÁŠEK 1946 )

  zdroj: https://librinostri.catholica.cz/?id=656

Tu si môžete stiahnuť (otvoriť ) dielo v slovenskom preklade ( za prípadné drobné nezrovnalosti sa čitateľom za Združenie pre ochranu rodiny ospravedlňujeme.)

         Mladý muž sa pozerá do života     ( slovenský preklad )


2.   Mladá dívka se díva do života  ( Dr. František TOMÁŠEK 1945 )

                                   zdroj: https://librinostri.catholica.cz/?id=657

Slovenský preklad sa pripravuje