Výchova

Na základe rozhodnutia orgánov Združenia pre ochranu rodiny ponúkame v bloku "Výchova" pohľad na výchovu mladých mužov a mladých dievčat, vychádzajúc z diel predkoncilových autorov, ktorí sa danej téme venovali.

Ako novinku sme v spolupráci  s podpredsedom Združenia pre ochranu rodiny                   Mgr., PaedDr. Mariánom Feledim  pripravili  súbor videí na tému Rodičia a deti ako biblický pohľad na rodinu, výchovu detí, vzťahy medzi rodičmi a deťmi ako i deťmi a rodičmi.  


Rodičia a deti 4. časť


Rodičia a deti 3. časť


     Rodičia a deti 2. časť


Rodičia a deti  1. časť


brožúrka SEDEM MODLITEBNÝCH ZASTAVENÍ  je príspevkom Združenia  pre ochranu rodiny  najmä pre praktickú ukážku a vedenie detí a mládeže k osobnej  i rodinnej modlitbe v zmysle biblických zásad:     "Cez deň ťa chválim sedemkrát pre tvoje spravodlivé rozsudky." (Ž 119:164)

Ak si želáš knižku v .pdf formáte napíš nám na mail                        zdruzenieor@gmail.com , obratom Ti ju zašleme.


Ku klenotom pre kresťanskú  výchovu mladého človeka patrí aj neveľké dielko  P. Rudolfa SCHIKORU C.Ss.R             z r. 1947 s názvom VÝCHOVA  DÍTĚTE, ktoré vám ponúkame nižšie.


Dielo  Mladý muž se díva do života  preložené do slovenčiny  ( Mladý muž sa pozerá do života )  neobsahuje zásadné obsahové úpravy, aby bol zachovaný teologicko - výchovný obsah  pôvodného diela autora.  Dovoľujeme si upozorniť, že obsah diela najmä v kapitolách: 

IV. Vždy si zachovaj katolícku vieru !    Vždy si zachovaj mravnú čistotu !                                          

je teologicky značne odlišný ( v porovnaní s učením a Tradíciou Katolíckej Cirkvi v čase jeho vzniku ) od učenia prijatého RKC  predovšetkým po II. Vatikánskom koncile. Nemožno si nevšimnúť že text neobsahuje ani zmienku o homosexuálnom správaní či cítení, čo sa v čase publikovania diela pokladalo za tak nemorálne a hodné odsúdenia, že autor sa o tomto probléme ( v zmysle vtedajšieho pohľadu RKC na tento problém) ani nezmienil. Dielo je neoceniteľnou pomôckou tým, ktorí chcú svojich synov vychovávať v mravnej a duchovnej čistote a k naplneniu všetkých požiadaviek na spásu ich vlastnej duše ako i prípravu na zodpovedný život a najmä manželstvo. Želáme všetkým čitateľom, aby sa dielo dotklo nielen mladých mužov, ale i otcov, kňazov, vychovávateľov, ktorí majú nezanedbateľnú povinnosť viesť mladých mužov k čistote.

Odporúčame čitateľom porovnať obsah so súčasným smerovaním RKC a v hlbokej bázni pred samotným Stvoriteľom ďakovať, že sa nám takéto dielo zachovalo. 

( Vďaka patrí  predovšetkým bratom a sestrám, ktorí sa významne podieľali na preklade z českého originálu na úkor svojho osobného voľna.)

Všetkým želáme požehnané čítanie.


      Mladý muž se díva do života ( Dr. František TOMÁŠEK 1946 )

  zdroj: https://librinostri.catholica.cz/?id=656

Tu si môžete stiahnuť (otvoriť ) dielo v slovenskom preklade ( za prípadné drobné nezrovnalosti sa čitateľom za Združenie pre ochranu rodiny ospravedlňujeme.)

Mladý muž sa pozerá do života      (slovenský preklad)                                        


     Mladá dívka se díva do života  ( Dr. František TOMÁŠEK 1945 )

                                   zdroj:  https://librinostri.catholica.cz/?id=657

Slovenský preklad sa pripravuje