Pochody

Prvý pochod bol uskutočnený ako odpoveď Združenia pre ochranu rodiny na plánovaný GAY PRIDE 2010, ktorý sa mal uskutočniť v Bratislave. Ďalšie pochody boli zamerané na ochranu tradičnej rodiny a jej ochranu pred devastujúcimi vplyvmi cez agendy LGBTI a gender ideológií, zvrhlej  sexuálnej výchovy na všetkých typoch predškolských a školských subjektov a v neposlednom rade beštiálnej juvenilnej justície kradnúcej deti rodičom.

Základným mottom bola od počiatku založenia Združenia pre ochranu rodiny snaha o legislatívny boj za prijatie ústavného zákona, ktorý by definoval manželstvo ako výlučný zväzok muža a ženy uzavretý spôsobom ustanoveným alebo uznaným Slovenskou republikou. (výňatok z návrhu ústavného zákona navrhovaného Združením pre ochranu rodiny).