HORÚCE NOVINKY

Tu si nájdete najnovšie publikované informácie Združenia pre ochranu rodiny na našich stránkach.   Každá  novinka je zobrazená i na príslušnej podstránke nášho webu.


Výchova                                                                                           Žilina 24. máj 2019

Na základe rozhodnutia orgánov Združenia pre ochranu rodiny ponúkame na stránke Výchova pohľad na výchovu mladých mužov  vychádzajúc z diel  predkoncilových autorov, ktorí sa danej téme venovali. Je to výnimočné dielko vhodné pre vašich synov, aby si vybudovali a zachovali nádej na spásu, šťastný život a dobré manželstvo.

Dielo Mladý muž se díva do života autora Dr. Františka TOMÁŠKA (1946) preložené do slovenčiny Mladý muž sa pozerá do života neobsahuje zásadné obsahové úpravy, aby bol zachovaný teologicko - výchovný obsah pôvodného diela autora. Dovoľujeme si upozorniť, že obsah diela najmä v kapitolách:

IV. Vždy si zachovaj katolícku vieru !

V. Vždy si zachovaj mravnú čistotu !

je teologicky značne odlišný ( v porovnaní s učením a Tradíciou Katolíckej Cirkvi v čase jeho  vzniku ) od učenia prijatého RKC predovšetkým po II. Vatikánskom koncile...


List Združenia pre ochranu rodiny ministerke kultúry                                           Žilina, 17. máj 2019

v mene nášho Združenia pre ochranu rodiny Vám chceme úprimne poďakovať za Vašu osobnú odvahu pozastaviť granty pre činnosť skupín LGBTIQ.


Kresťanské podobenstvá - video

Ako výsledok úsilia o výchovu detí, mládeže i dospelých pripravilo Združenie pre ochranu rodiny v rámci aktivačných prác sériu krátkych videí ( v ktorej plánujeme postupne pokračovať ) na tému podobenstiev kresťanských otcov, ktoré sme si dovolili prevziať a upraviť z bohatej tvorby ruskej pravoslávnej cirkvi. Obsahom tvoria nesmierne bohatstvo, ktoré Boh zjavil svojim verným a sú i pre nás, naše deti i rodiny povzbudením a vzorom pre náš kresťanský život.

Videá budú už o chvíľu dostupné na stránke PODOBENSTVÁ ( pripravujeme :) )Zhromaždenie Obnova rodiny - Vzkriesenie národa                       Žilina 22.04.2019


Voľba prezidenta 2019 - vyjadrenia kandidátov


od Aliancie za rodinu sme obdržali ponuku "Desatoro pre dobrý výber kandidáta na prezidenta". Nakoľko naše združenie zastáva veľmi blízke postoje v názoroch na ochranu tradičnej rodiny, vítame aktivitu Aliancie za rodinu, ktorá ponúka rozhovory s vybratými kandidátmi na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Aký názor zastáva konkrétny prezidentský kandidát na rodinu, jej hodnotu, ochranu z pohľadu funkcie prezidenta republiky na ktorú kandiduje, ako i na širší okruh otázok súvisiacich s funkciou prezidenta.

Predstavenie jednotlivých kandidátov si môžete pozrieť tu:   www.hlaszarodinu.sk


Zhromaždenie Obnova rodiny - Vzkriesenie národa                              Žilina 26.12.2018


Odpoveď od Mons. M. Chovanca banskobystrického biskupa         B.Bystrica 13.12.2018

Odpoveď na otvorený list Združenie pre ochranu rodiny k prijatému uzneseniu k definícii antisemitizmu.


     OTVORENÝ LIST  k prijatému uzneseniu definície antisemitizmu NRSR                                                                                                                                                                                                              Žilina 6. december 2018

Nemôže a nesmie byť predmetom nejakého nátlakového nariadenia určovanie, ako sa má kto ku komu správať! Rešpekt sa nezískava uzneseniami a potieraním slobody iných za názor. Rešpekt sa získava tým, že svojim konaním presvedčia, že nie je dôvod na také konanie, ako je uvedené v uznesení. A to je predovšetkým úloha pre nich samých. Nech im v tom, ako vyvolenému Božiemu ľudu pomáha sám Boh.