HORÚCE NOVINKY

Tu si nájdete najnovšie publikované informácie Združenia pre ochranu rodiny na našich stránkach.   Každá  novinka je zobrazená i na príslušnej podstránke nášho webu.Mikulášsky darček pre deti (i dospelých)

brožúrka SEDEM MODLITEBNÝCH ZASTAVENÍ

Vyučovanie detí a mládeže k praktickej modlitbe v zmysle biblických zásad.                           "Cez deň ťa chválim sedemkrát pre tvoje spravodlivé rozsudky." (Ž 119:164)

Ak si želáš knižku v pdf. formáte napíš nám na mail združenia                                  (zdruzenieor@gmail.com), obratom Ti ju zašleme.

Príspevok je uverejnený aj na podstránke VÝCHOVAAliance pro rodinu

     Zkušenost dětí vyrůstajících v homosexuálních párech.

v ČR prebieha boj za/proti zavedeniu novely Občianskeho zákonníka, kde sa má pod manželstvo vtesnať všetko, teda aj dvaja muži ci dve ženy. Nestačí už registrované partnerstvo, ale k šťastiu vraj chýba manželstvo. Kampaň sa vedie pod heslom: Manželství pro všechny...  Na druhej strane barikády stojí Aliance pro rodinu, ktorá bojuje za to, aby bolo manželstvo ústavným zákonom zadefinované ako zväzok muža a ženy. Táto Aliancia pripravila pár pekných videí na obranu tradičného manželstva.  Kiež by si ich pozrel každý, kto obhajuje lásku dvoch ľudí rovnakého pohlavia..


Silvana de Mari

Nikdo nepřichází na svět jako homosexuál. Neexistuje žádný vědecký údaj na podporu genetické nebo biologické přitažlivosti k individuu stejného pohlaví


   P. Rudolf SCHIKORA C.Ss.R , VÝCHOVA DÍTĚTE

Ku klenotom pre kresťanskú výchovu mladého človeka patrí aj neveľké dielko uvedeného autora z r. 1947 s názvom VÝCHOVA DÍTĚTE, ktoré vám ponúkame na stránke VÝCHOVA.


   MUDr. Michelle CRETELLA,  predsedníčka amerického kolégia pediatrov,

      Ako demaskovať transrodové šialenstvo...


  V.F.Bazarnyj o oddělené výuce na školách

toto staršie videjko je jasným príkladom zdravého rozumu vo výchove mládeže, kiež je     motiváciou pre všetkých genderovo orientovaných vzorom a poučením.

zdroj: YOU TUBE: zdroj: YOU TUBE: https://www.youtube.com/watch?v=vBQJO3_ssA0


Skutečné příběhy rodin v Norsku - Real Family Stories in Norway  

O praktikách nórskeho Barnevarnet-u  lož či pravda?Výchova                                                                                           Žilina 24. máj 2019

Na základe rozhodnutia orgánov Združenia pre ochranu rodiny ponúkame na stránke Výchova pohľad na výchovu mladých mužov  vychádzajúc z diel  predkoncilových autorov, ktorí sa danej téme venovali. Je to výnimočné dielko vhodné pre vašich synov, aby si vybudovali a zachovali nádej na spásu, šťastný život a dobré manželstvo.

Dielo Mladý muž se díva do života autora Dr. Františka TOMÁŠKA (1946) preložené do slovenčiny Mladý muž sa pozerá do života neobsahuje zásadné obsahové úpravy, aby bol zachovaný teologicko - výchovný obsah pôvodného diela autora. Dovoľujeme si upozorniť, že obsah diela najmä v kapitolách:

IV. Vždy si zachovaj katolícku vieru !

V. Vždy si zachovaj mravnú čistotu !

je teologicky značne odlišný ( v porovnaní s učením a Tradíciou Katolíckej Cirkvi v čase jeho  vzniku ) od učenia prijatého RKC predovšetkým po II. Vatikánskom koncile...


List Združenia pre ochranu rodiny ministerke kultúry                                           Žilina, 17. máj 2019

v mene nášho Združenia pre ochranu rodiny Vám chceme úprimne poďakovať za Vašu osobnú odvahu pozastaviť granty pre činnosť skupín LGBTIQ.


Kresťanské podobenstvá - video

Ako výsledok úsilia o výchovu detí, mládeže i dospelých pripravilo Združenie pre ochranu rodiny v rámci aktivačných prác sériu krátkych videí ( v ktorej plánujeme postupne pokračovať ) na tému podobenstiev kresťanských otcov, ktoré sme si dovolili prevziať a upraviť z bohatej tvorby ruskej pravoslávnej cirkvi. Obsahom tvoria nesmierne bohatstvo, ktoré Boh zjavil svojim verným a sú i pre nás, naše deti i rodiny povzbudením a vzorom pre náš kresťanský život.