Združenie pre ochranu rodiny

adresa:  Cesta k Paľovej búde 12, 010 01 Žilina           

mail:      zdruzenieor@gmail.com


      Správna rada                                                                                                  

Ing. Jozef DUPKALA       -   predseda

       Bc.  Juraj MIKO               -   podpredseda

      Ing. Eva DUPKALOVÁ    -   tajomník