Združenie pre ochranu rodiny

adresa:  Cesta k Paľovej búde 12, 010 01 Žilina           

mail:      zdruzenieor@gmail.com


      Správna rada                                                                                                  

Ing. Jozef DUPKALA                     -   predseda

        PaedDr. Mgr. Marián FELEDI   -   podpredseda

        Ing. Eva DUPKALOVÁ                  -   tajomník