Bratislava 14. september 2013

  • Príhovor - Ing. Dupkala - predseda Združenia pre ochranu rodiny
  • Príhovor hostí p. Iva Rojková Vranská a p. Lucia Boddington - juvenílna justícia
  • Príhovor hostí p. Róbert Švec - rodina a ochrana rodiny
  • Príhovor - Mgr. Michal Meluch - Spoločenstvo sv. Jozefa - LGBTI ideológia a manželstvá osôb rovnakého pohlavia
  • Príhovor - Anton Hajný - Občania za kresťanské hodnoty a tradície - Gender ideológia
  • Príhovor - Ing. Peter Prokeš - Združenie pre obnovu a ochranu morálnych hodnôt - Sexuálna výchova detí
  • Príhovor a požehnanie o. biskup Matej