Bratislava 15. september 2017

  • Fotomontáž z pochodu
  • Príhovor o. Jozef Spoločenstvo Svätého Jozefa

  • Príhovor o. biskup MATEJ  SBM
  • Odprosujúca modlitba o. biskup MATEJ SBM
  • Príhovor o. CHARBEL SBM
  • Príhovor predsedu Združenia pre obnovu a ochranu morálnych hodnôt Ing. Petra PROKEŠA
  • Príhovor predsedu združenia  Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície Anton HAJNÝ