Bratislava 28.máj 2011

V prvom rade v mene Združenia pre ochranu rodiny a združenia Občania za kresťanské hodnoty a tradície, ďakujeme všetkým odvážnym, ktorí sa nebáli prísť podporiť pochod za ochranu rodiny do Bratislavy.

Len to, že vás neodradil ani dážď ani vietor je svedectvom o tom, že vám záleží na tom, aby sa takéto verejné akcie konali! Pripravili sme pre vás možné dostupné informácie o pochode, ako i prejavy, ktoré odzneli. Ak uznáte za vhodné, informujte vo svojom okolí o našich iniciatívach, veríme,že Pán Ježiš sa dotýka sŕdc mnohých i takýmto spôsobom.

    Žiaľ naše videá sa nezachovali, preto ponúkame len dostupné materiály a video komerčnej TV.

pochod za ochranu rodiny tv markiza


Prejav 28.mája 2011 námestie SNP

Prejav pred prezidentským palácom

Prejav na Hlavnom námestí

Prejav na Hviezdoslavovom námestí

Príhovor k otcom a matkám