Bratislava 31.január 2015

  • Fotomontáž z pochodu
  • Ako to bolo v uliciach Bratislavy 31. januára 2015 - zostrih
  • Príhovor predsedu Združenia pre ochranu rodiny Ing. Jozefa DUPKALU
  • Príhovor predsedu Slovenského Hnutia Obrody Mgr. Róberta ŠVECA
  • Príhovor predsedu Združenia pre obnovu a ochranu morálnych hodnôt Ing. Petra PROKEŠA
  • Príhovor za Spoločnosť sv. Bazila Veľkého o. Martina CHLEBEKA