Listy cirkevnej hierarchii.

Na tomto mieste budeme uvádzať listy cirkevnej hierarchii, ktoré sme ako Združenie pre ochranu rodiny adresovali práve v súvislosti s predmetom našej činnosti. listy sú zverejnené podľa dáta zverejnenia. Vzhľadom na technické možnosti webu zverejňujeme len názov a dátum, plný text si môžete stiahnuť kliknutím na stiahni si súbor.


Odpoveď od Mons. M. Chovanca banskobystrického biskupa             B.Bystrica 13.12.2018

Odpoveď na nižšie uvedený otvorený list Združenie pre ochranu rodiny k prijatému uzneseniu k definícii antisemitizmu.

Názor pisateľa ďalej nekomentujeme a ponechávame ho na čitateľa.


          OTVORENÝ LIST   k  prijatému uzneseniu definície antisemitizmu NRSR                         Žilina 6. december 2018

Nemôže a nesmie byť predmetom nejakého nátlakového nariadenia určovanie, ako sa má  kto ku komu správať! Rešpekt sa nezískava uzneseniami a potieraním slobody iných za názor. Rešpekt sa získava tým, že svojim konaním presvedčia, že nie je dôvod na také konanie, ako je uvedené v uznesení. A to je predovšetkým úloha pre nich samých. Nech im v tom, ako vyvolenému Božiemu ľudu pomáha sám Boh.


     Zamyslenie nad predčasnými voľbami 2012                                          Žilina 21. marec 2012

Zamyslenie nad voľbami 2012...zatiaľ (veríme, že nie) posledný list, ktorý bol adresovaný hierarchii KC najmä v súvislosti s nami neustále monitorovanou témou homosexuálnej agendy v podmienkach Slovenskej republiky.


   Čo prináša rok 2012                                                                                     Žilina 24. január 2012

Čo prináša rok 2012 ... Veríme, že tou hlavnou výzvou pre vás je volanie Toho, ktorým ste boli ustanovení a tak napĺňali Slovo: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu" (Mk 16:15)


  Reakcia na článok v Katolíckych novinách                                                          10. október 2011

...Na otázku: "Ľudia s homosexuálnym cítením sa pri obhajovaní legalizácie ich zväzkov
odvolávajú na chartu základných ľudských práv. Odlišujú sa základné ľudské práva od práv
homosexuálov?"
Nasleduje jeho odpoveď o ľudskej prirodzenosti, ľudskom svedomí, prirodzených ľudských
právach, o najvyššom zákonodarcovi Cirkvi.
Žiaľ, konkrétna odpoveď týkajúca sa homosexuálnych zväzkov a práv homosexuálov žiadna!
Všeobecná deklarácia ľudských práv (Charta ľudských práv) nám ponúka:...


II. výzva biskupom, generálnym vikárom katolíckych diecéz Slovenska                15. mája 2011

II. výzva 2011 bola adresovaná ako:

  • reakcia na odpoveď p. biskupa na našu výzvu z 9. apríla 2011,
  • reakcia na pastiersky list k sčítaniu ľudu 2011,
  • reakcia na pripravovaný II. GAY PRIDE Bratislava 2011.

Výzva biskupom, generálnym vikárom  katolíckych diecéz Slovenska               9. apríl 2011

        Výzva k zjaveniu pravdy evanjelia...


Duchovným správcom, cirkvám a spoločenstvám na Slovensku                      15. september 2010

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2010 sa Združenie pre ochranu rodiny opätovne obrátilo s listom nielen na hierarchiu KC, ale aj na kňazov KC, a kresťanské spoločenstvá nielen KC cirkvi . Bolo rozoslané cca 1500 mailov. Jedinou reakciou bol doslova nenávistný mail kňaza KC. Úsudok opäť ponechávame na čitateľoch.


Biskupom a generálnym vikárom katolíckych diecéz Slovenska                      15. september 2010   


Výzva k pokániu
Lenže ľudia šíriaci homoideológiu, ktorí násilím presadzujú svoje homosexuálne požiadavky nemienia konať pokánie z tejto zvrátenosti a z Boha sa vysmievajú!


Otvorený list Konferencii Biskupov Slovenska.                                                             Žilina september 2010

Žiadosť o vyjadrenie KBS k reakcii hovorcu KBS

Združenie pre ochranu rodiny , ktoré je oficiálne registrovaným združením v zmysle zákonov Slovenskej republiky, sa obracia na Konferenciu Biskupov Slovenska s otázkou. Sú výroky pána Kováčika osobným názorom pána Kováčika alebo oficiálnym postojom celej Konferencie Biskupov Slovenska?


Otvorený list hovorcovi Konferencie biskupov Slovenska                                                V Žiline 19.5.2010

Reakcia ZOR na vyjadrenie hovorcu KBS

Vo všetkej úcte, p. Kováčik, vo Vašom opätovnom vyhlásení zverejnenom na https://www.ta3.com/sk/reportaze/153007_zdruzenie-pre-ochranu-rodiny-poburili-vyjadrenia-hovorcu-kbs
     Otvorený list ordinárom, generálnym vikárom  katolíckych  diecéz  Slovenska             Žilina 27. marec  2010

Združenie pre ochranu rodiny vzniklo 28.apríla 2010 ako podnet na prvý pripravovaný GAY PRIDE na Slovensku. Prvý list v súvislosti s pripravovaným prienikom homosexuálnej agendy na Slovensko bol zaslaný ešte pred oficiálnym vznikom ZOR 27. marca  2010