POCHOD TURZOVKA 5. júl 2010

Drahí priaznivci Združenia pre ochranu rodiny i vy, ktorí ste sa zúčastnili pochodu na   Turzovku - Živčák

Prinášame vám prvé informácie z pochodu. Predovšetkým ďakujeme všetkým, ktorí sa priamo, či nepriamo zúčastnili pochodu krásnou Kysuckou prírodou na horu, kde s láskou čaká pútnikov naša drahá Mama Panna Mária, všetkým, ktorí nám umožnili prihovárať sa zúčastneným pútnikom zo Slovenska, Čiech i Moravy. V príhovoroch opätovne zazneli požiadavky na stále aktuálnejšiu potrebu ochrany rodiny, manželstva a výchovy detí proti rastúcemu tlaku homoideológie a gender rovnosti.


Ďakujeme všetkým odvážnym, ktorí sa podpísali pod petície za návrhy zákonov. Nech všetkým žehná Pán Ježiš a mocne vás ochraňuje naša prečistá Bohorodička Matka Mária.