zhromaždenie 26 12 2013

Toto zhromaždenie sa uskutočnilo ako úplne prvé zhromaždenie z cyklu:

 Obnova rodiny  - Vzkriesenie národa

Zámerom bolo usporiadať, vo viacerých mestách Slovenska súčasne, pravidelné zhromaždenia viacerých združení, ktoré sa zaoberajú ochranou tradičnej rodiny na Slovensku a spája ich spoločný postoj k zachovávaniu kresťanských duchovných hodnôt, názory na dianie v súlade s cieľmi jednotlivých združení.